reklam alanı

Çerkez Şarkıları - Qayseri İstasyon

Çerkez Şarkıları Şarkıları

[ Reklamlar ]

[ Reklamlar ]


Çerkez Şarkıları; Qayseri İstasyon Dinle

dişeplir derlekere şiskere sermugha bziguşar yizogazar paşajke zi mizaghami sermugha duneyke sit yalaghar
kayserijim yi istasyonimi sermugha mafagur şizorosher zepulu zerumishayeri sermugha duneke jiharnamagha

danura sişatsir ghoj ghuri sermugha palapam şi zoghalalar
nepsure kezghalaleyheri sermugha siblagham si genuh şagha

danura sişatsir ghoj ghuri sermugha majedzem sizakumeyhi
ghay kere sizegubyinume sermugha ha şalar sig yimikunu

kayserijim fi foz dighasyhoyer ser mugha noh dayer kizekileşonar ha şalar sig kişirizeke sermugha har fitsa si kizaşoner

marasim yi dene uwiri sermagha yer yer se gizolajar
si nibjim gazlagha lajari sermaha ha şalam şighaghupsagha

ha paşaşaşo si pşine fitseri sermaho yarallah phantam şi şuwgher
midkere jesiş mehuşkere sermaho silaghunam şişuwaghat

yipşeke kunasey woghiri sermaho psawaplim kizeyewuder
yey mugha sizeghemudire ser maho ha şalam si gewghaplijit
yey mugha sizeghemudire ser maho ha şalam si gewghaplijit
ha şalam si gewghaplijit
ha şalam si gewghaplijit
ha şalam si gewghaplijit

Benzer Çerkez Şarkıları Şarkıları

reklam